Minik Bilim Kahramanları FLL Jr. amacı 6-10 yaş arası çocukları araştırma ve tasarım yapmaya teşvik ederken, çocuklara takım çalışması ve iletişim becerileri kazandırmaktır. FLL Jr. çocukları erken yaşta STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) kavramı ile tanıştırmak amacıyla tasarlanmış bir programdır.

Takım koçları Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Mustafa Uzunağaç ve 4. Sınıf öğretmenimiz Özlem Uzunağaç bu süreçte özveriyle çalışıp öğrencilerimizi yüreklendirdi, yönlendirdi ve bu güzel sonuç ortaya çıktı.