STEM Yaklaşımı, küçük yaşlarda sahip olduğumuz yaratıcılığı destekleyerek, problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir.Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayabilmek için bizler de öğrenci olduk yaratıcılığımızı konuşturduk.