21.Aralık 2016 Çarşamba günü saat 13:30 ‘dq yapılan Aralık  ayı Veli etkileşim toplantısında,Çağrı Ertekin ve Meltem Yamanyılmaz tarafından,  İlkokul ve Ortaokulda Akademik Başarıda Ailenin Rolü"” adlı konferans verilmiştir. Bu konferansta öğrencilerin akademik gelişimi bu gelişime ailenin etkisi, başarısızlık nedenleri ve olumlu aile tutumları konularında velilerimizi bilgilendirmiştir. Konferansa toplam 20 velimiz katılmıştır.