Avrupa Dil Günü’nü coşkuyla ve disiplinler arası çalışmalarla kutladık. Bu etkinliklerde amaçlarımız öğrencilerimizi dil öğrenmenin önemi hakkında bilinçlendirmek, çok dilliliği ve kültürler arası anlayışı geliştirmede dil öğrenmenin etkisine dikkat çekmek, Avrupa’nın korunması ve beslenmesi gereken dil-kültür zenginliğini geliştirmek için ister profesyonel ihtiyaçlar doğrultusunda isterse eğlence/kişisel gelişim amacıyla hayat boyu dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu kapsamda sosyal bilgiler dersinde poster, İngilizce derslerinde ise “Her Dilde Merhaba” çalışması yapıldı. Ayrıca kısa film ve sunumlar izleyen öğrenciler, Avrupa Dil Günü ile bağlantılı bilgi yarışmalarına katıldı. Etkinlikler, görsel sanatlar dersinde ülke isimleri ile bayrak eşleştirme ve müzik dersinde hangi müzik türünün hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmeye çalışılması ile devam etti.