Tarsus SEV Okul-Aile Birliği(OAB) okul-veli-öğrenci üçgeninin büyük önem taşıdığı bilinci ile okul ile aileler arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Tüm veliler birliğin doğal üyesidir. Okul aile birliği, Tarsus SEV'in amaçları ve eğitim ilkeleri doğrultusunda, idare ile işbirliği içinde faaliyetler düzenler, okulun programı hakkında öğrenci velilerini bilgilendirir. Okul yaşamına sağladıkları olumlu katkılar ile kampus yaşantısını zenginleştirir.

 

OAB, her eğitim yılının başında tüm velilere duyurulan Olağan Genel Kurul toplantısında gönüllü veli adayların arasından seçimle kurulur. OAB, iletişim ağını genişletmek amacı ile veliler ile düzenli/sürekli iletişimdedir. Öğrencilerin kültürel olarak zenginleşmelerine imkan verecek okul etkinliklerine destek verir.

TARSUS SEV ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ
Başkan Aslı Gün
Başkan Yrd. Pınar Okyay
Muhasip Bülent Karlılar
Sekreter Filiz Devette
Sekreter Gülden Narin
Yönetim – Asil Aslı Gün
Pınar Okyay
Bülent Karlılar
Filiz Devette
Gülden Narin
Yönetim-Yedek Nilgün Kahya
Şendağ Ünel
Hande Eren
Serap Tanış Özkul
Sadiye Deniz Hıdıroğlu
Denetim Serap Arslan
Hüsniye Özküçük