Üçüncü Sınıf düzeyinde uygulanan programda, öğretmen bilgiyi aktaran kişi değil, öğrencinin öğrenme istek ve çabasına eşlik eden rehberdir. Üçüncü sınıf programının hedefi;
 
• Öğrenmekten keyif alan,
• Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
• Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
• Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
• Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, mutlu öğrenciler yetiştirmektir.
 
Öğretim programı MEB müfredatının yanı sıra sanat, spor ve sosyal etkinlikleri içerir, eğitsel geziler ve yerinde görerek öğrenmeye yönelik faaliyetlerle desteklenir.