İkinci Sınıflarda uygulanan eğitim–öğretim programı ile öğrencinin bir bütün olarak gelişmesi ve okul dışındaki dünya ile uyumlu olmasını sağlayacak becerileri kazanması hedeflenir. Akademik donanım oluşturmaya henüz başlamış öğrencilere kendini tanıma ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaya yönelik bilgi ve beceriler verilir. Bu yaşta çalışma disiplini ve öğrenmeyi öğrenmek çok önemlidir.
 
İkinci sınıf programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmiş olması hedeflenir:
 
• Öğrenme sürecinde aktif ve ezbercilikten uzak olmak.
• Eğlenirken öğrenebilmek.
• Yaşamı için gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere öncelik vermek ve bunlara kendi başına ulaşmayı denemek.
• Deneyimlerinden, sezgilerinden yararlanarak matematiği anlamak ve soyutlama yapabilmek için kavramsal bir yaklaşım izlemek.
• Proje ve ödevlerle bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini ortaya koyabilmek.
 
Yeni programının vizyonunu benimseyerek; yeni programı benimseyerek uygulamak için;
• Öğrenmekten keyif almak.
• Kendisi, toplumsal çevresi ve doğa ile barışık olmak.
• Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmek.
• Türkçenin bir ulus olmanın en temel değeri olduğu bilincini taşımak.
• Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemek.
• Milletini, vatanını ve doğayı tanıyan ve koruyan mutlu bir birey olmak.
 
Öğrenciler belirlenen hedeflere ulaşmak için bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmalarına katılır. Üzerinde çalıştıkları konularla ilgili gezi-gözlem ve araştırmalar yapar. Özel gün haftalar için gösteriler hazırlar. Hazırladıkları canlandırma ve sunumları arkadaşları ile paylaşır. Sosyal hizmet projelerine katılarak topluma karşı temel sorumluluklarının bir kısmını taşımaya başlarlar. MEB müfredatı yaşayarak öğrenme yöntemleriyle desteklenerek, öğrencilerin akademik birikimleri için sağlam bir temel atılır.