Anasınıfında oynamaya devam ederken okul ortamına alışmaya başlayan minikler için birinci sınıf okulun en önemli yılıdır. Okuma yazma öğrenmekle hayatlarının en büyük adımını atarlar. Temel eğitimin yanı sıra, yaratıcı drama, canlandırma, gezi-gözlem gibi etkinliklerle çocukların yaşayarak öğrenmesi desteklenir.
 
Birinci sınıf programı ile çocukların aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:
• Aile yaşamının önemini kavramak.
• Doğa olaylarının çevreye etkilerini fark etmek.
• Dayanışma ve işbirliği içinde olmayı alışkanlık haline getirmek.
• Toplu yaşama kurallarına uyma ve sorumluluğunu yerine getirme alışkanlığı edinmek.
• Canlı, cansız varlıkları ve çevreyi koruma alışkanlığı kazanmak.
• Sağlığını koruyabilme becerisini geliştirmek.
• Bilinçli tüketici olmayı öğrenmek.
• Kendine güven duygusunu geliştirmek.
• Teknolojinin önemini kavrayarak yeniliklerden yararlanmak.
• Atatürk’e sevgi ve saygı duymak.
• İnsanlara sevgi ve saygı duymak.
 
ETKİNLİKLER
• Okuma Yazma Etkinlikleri
• Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları
• Proje Çalışmaları
• Matematik Etkinlikleri
• Dans Etkinlikleri
• Drama Etkinlikleri
• Okuma Bayramı Etkinlikleri
• Portfolyo Sunumu