6. Sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde ışık mikroskobuyla farklı hücreleri keşfetmek için bir çalışma yaptılar. Öğrencilerimiz bu çalışmada  tek hücrelilerden bakteri, amip, öglena ve paramesyumu; çok hücrelilerden ise yaprak hücreleri, soğan zarı hücreleri, insan kırmızı kan hücreleri ve insan düz kas hücrelerini incelediler. İncelemelerini yaparken, gördükleri görüntüleri çizdiler ve boyadılar. Öğrencilerin gerçek hücre çeşitlerini ışık mikroskobu altında görmeleri heyecan yaratmanın ötesinde keşfederek öğrenmelerini sağladı.